Neo Portföy Birinci Serbest Fon (NSK)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Birinci Serbest Fon’un izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7891 sayılı yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 29.06.2021’dir.

 

İlgili belge için tıklayınız.