Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG6) ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG7)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgelerinin onaylanması talebiyle Kurul’a başvurumuz,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 01.07.2021 tarih ve 33/1024 sayılı toplantısıyla olumlu karşılanmıştır.

 

İlgili belge için tıklayınız.