Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu, Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, Neo Portföy Birinci Değişken Fon

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek “Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu”, Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek “Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu’’ ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilecek “Neo PortföyBirinci Değişken Fon’’ izahnamelerinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11875  sayılı yazısı ile  tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

 

İlgili belge için tıklayınız.