Girişim Sermayesi Yatırım Fonları İhraç Belgesi Değişiklikleri Duyuru Metni (Toplu)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin;Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni izahname standardı doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasına atıf yapılmıştır.

 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İTK VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAŞAM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CO-İNVESTMENT 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMYA I GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARBON TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
 • NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEXT PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU