Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (NBZ)

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nun izahnamesinin 7.1.1 nolu maddesi değiştirilmiştir.

 Duyuru Metni