Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (NRM)

Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu’nda SPK'nın 17.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34816 sayılı yazısı ile onay verilen değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tadil Metni