Menkul Kıymet Yatırım Fonları İzahname Değişiklikleri Duyuru Metni (Toplu)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların izahnamelerinin;

 1. (1.1.), (1.2.), (3.2.), (5.5.) ve (7.1.3.[7.1.2./serbest fonlarda]) nolu maddelerinde yeni izahname standardı doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasına atıf  yapılmış,
 2. (5.5.) numaralı maddesine uyum sağlanmasına ilişkin izahname güncellemeleri gerçekleştirilmiş,
 3. (1.1.), (1.2.) ve (5.5.) maddelerine uyum sağlanması kapsamında mevcut izahnamelerin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan “1.3.”, “1.4.”, “1.5.” ve “1.6.” nolu maddeleri ile “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy  Değerinin Belirlenme Esasları” başlıklı bölümünde yer alan “5.6.” numaralı maddesi izahname metninden çıkartılmıştır.
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
 • NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 • NEO PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
 • NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
 • NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
 • NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
 • NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
 • NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
 • NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON
 • NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
 • NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON