Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPU)

Sayın Yatırımcımız,
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.

Duyuru Metni