Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPR)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun  13/03/2023 tarih ve E-12233903-320.04-34541 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

İhraç Belgesi Değişikliği