Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (NBZ)

Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nda, SPK'nın 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı yazısı ile onay verilen Fon yönetim ücreti oranındaki değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.

İzahname Tadil Metni