Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım (NPF)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.02.2023 tarih ve E-12233903-315.04-33015 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

İhraç Belgesi Değişikliği