Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (VVG)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31340 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Duyuru Metni Tadil Metni