Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG5)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.01.20232 tarih ve E-12233903-320.04-31340 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Duyuru Metni Tadil Metni