Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fonu İzahnamesi (NTF)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Tek Serbest (TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23525 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fonu İzahnamesi