Neo Portföy Balkan Serbest Fon (OSF)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen Neo Portföy Balkan Serbest Fonun haftalık olarak hesaplanan ve ilan edilen fonun birim pay değeri günlük olarak hesaplanıp ilan edilmesi ve fona giriş/çıkış dönemlerinin haftalıktan günlüğe şeklinde değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinde yapılacak değişikliklere ilişkin talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 07.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28274 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

- NVT Tadil Metni