Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (NVT)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fonu katılma payı alım satımına esas emir iletim saatinin değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinde yapılacak değişikliklere ilişkin talebimiz  Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 14.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-26029 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. 

- NVT Tadil Metni