Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (NVT)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23567 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

3. Serbest (TL) Fonu İzahnamesi