Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu

NZT Neo Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna bağlı Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu’nun İzahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere Kurul’un 31.03.2022 tarih ve 19433 sayılı kararıyla izin verilmiştir.

İzahname Tadil Metni