Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18540 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fon Sepeti Fonu İzahname