Neo Portföy A.Ş Birinci Para Piyasası Fonu (NRG)

Neo Portföy Birinci Para Piyasası İzahnamesi’nin “ II. Fon Portföyünün Yönetimi,Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları” bölümünün 2.4. numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2022 tarih ve E.12233903-010.08-15545 sayılı yazısı doğrultusunda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile yapılan değişiklik nedeniyle değiştirilmiştir.

İzahname Tadil Metni