Neo Portföy A.Ş Birinci Para Piyasası Fonu (NRG)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.5 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14358 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklik 03.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

NRG Duyuru Metni