Neo Portföy Yönetimi A.Ş Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPC)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A .Ş Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait ihraç belgesinin fon paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları bölümünde yapılacak değişikliğe ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 29.11.2021 tarih ve E-12233903-320.04-13629 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

NPC Duyuru Metni