Neo Portföy KIG Serbest Fon (NIG)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KIG Serbest Fon"un , İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-12985 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

İlgili Belge İçin Tıklayınız.