Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NEP)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılan değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35958 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.

İhraç Belgesi Tadil Metni