Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPG)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesi ve içtüzüğünde yapılan değişikliklere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2023 tarih ve E-12233903-320.04-42151 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Değişiklikler 09.10.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 Duyuru Metni