Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (NVB)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.08.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41432 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu’nun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.

Duyuru Metni