Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPE)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesi ve içtüzüğünde yapılan değişikliklere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2023 tarih ve E-12233903-320.04-42151 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

İçtüzük Tadil Metni İhraç Belgesi Tadil Metni