Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.10.2023 tarih ve E-12233903-305.04-43368 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Değişken Fon’unun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.

Duyuru Metni