Neo Portföy Magnus Serbest Fon

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.11.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45108 sayılı yazısı ile Neo Portföy Magnus Serbest Fon’unun (Fon) katılma paylarının ihracına izin verilmiş olup, Fon'a ilişkin izahname ekte bulunmaktadır.

Fon İzahnamesi