Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPT)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.

Duyuru Metni