Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPU)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.

 

Duyuru Metni