Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu (NYD)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun içtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-46185 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.

Tadil Metni