Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NZH)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.

Duyuru Metni