Neo Portföy Birinci Serbest Fon (NSK)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46292 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Serbest Fon'unun bugünden itibaren yürürlüğe girecek İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte yer almaktadır.

Tadil Metni