Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (NRG)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49443 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu’nun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.

Tadil Metni