Neo Portföy Altın Fonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2024 tarih ve E-12233903-305.001.01-49472 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Altın Fonu'nun ihracına onay verilmiş olup, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.

Fon İzahnamesi Yatırımcı Bilgi Formu