Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49767 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.

Duyuru Metni