Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG6)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2024 tarih ve E-12233903-315.04-50110 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.

Duyuru Metni Tadil Metni