Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (NRM)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-50194 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon’un izahname değişikliğine izin verilmiş olup, değişikliğe ilişkin tadil metni aşağıda yer almaktadır.

Tadil Metni