Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-49832 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon’un ihracına onay verilmiş olup, fon izahnamesi ekte yer almaktadır.

 

Fon İzahnamesi Yatırımcı Bilgi Formu