Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NSG)

Duyuru Metni

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.