Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Karbon Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NYL)

Duyuru Metni

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Karbon Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.