Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu (VVF)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun içtüzük ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.

Tadil Metni