Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İTK Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NG9)

Tadil Metni

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ITK Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun içtüzük belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50806 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, tadil metni ekte yer almaktadır.