NPU

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım F

Fon Bilgi

Yönetim Ücreti ABD Doları döviz satış kuru karşılığı üzerinden İlk Kapanış tarihini takip eden 5 (beş) sene süresince %1,5’i, İlk Kapanış tarihini takip eden 5 (beş) sene sonrası ABD Doları olarak yatırıma yönlendirilen tutarın %1’i tutarında yıllık yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
Performans (%) %15

Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; Türkiye’de ve (mevzuatın izin verdiği ölçüde) yurt dışında sürdürülebilir büyüme, yüksek karlılık ve nakit yaratma potansiyeli olan, kendine özgü alanlarda rekabetçi ürün, hizmet veya teknoloji sağlayan, yerel ve global pazarda lider olmayı hedefleyen girişim şirketlerine ve bu amaçla kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olarak, bu şirketlerin ve fonların yıllar içindeki değer kazancından fona getiri sağlamaktır. Fon, temel strateji olarak diğer girişim sermayesi yatırımcıları ile beraber yatırım (co-investment) yapmayı hedeflemekle birlikte, fırsat olarak görülen likiditesi yüksek (IPO öncesi) fırsatları da değerlendirebilecektir. Fon; girişim şirketlerine ortak olabilir veya bu şirketlerin kar potansiyeli yüksek olan projelerine, girişimlerine veya yatırımlarına borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, söz konusu şirketlerin borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon ayrıca yurtdışında kurulu girişim şirketlerine yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise, girişimlerin finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması veya şirketin hisse senetlerinin organize piyasalarda halka arz edilmesi en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, Fon’un girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, Fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur veya söz konusu yatırımlar Fon ile girişim şirketi arasında yapılan anlaşmaya uygun olarak sermayeye dönüştürülebilir.

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.