NSG

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya I Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon Bilgi

Yönetim Ücreti On milyon (10.000.000) ABD Doları’nın üzerinde olması durumunda, Fon’a Aktarılan Tutar’ın üzerinden İlk Kapanış tarihini takip eden beş (5) sene süresince yüzde iki buçuğu (%2,5’i), İlk Kapanış tarihini takip eden beş (5) sene sonrasında ABD Doları olarak yatırıma yönlendirilen tutarın yüzde biri (%1’i) oranında yıllık yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
Performans (%) %25

Yatırım Stratejisi

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta yenilikçi teknoloji ve şirketten şirkete (“B2B”) satış üzerine kurulu iş modelleri alanında faaliyet gösteren şirketlere ve diğer girişim şirketleri ile diğer kolektif yatırım araçlarına yatırım yapılması sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Yatırım yapılabilecek girişim şirketlerinin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır. Fon, hedeflerini gerçekleştirirken girişim hızlandırıcı programlar düzenleyen kişiler ve kurumlar ile işbirliği yapabilir. Bu kapsamda yatırım yapılan girişimlerin uluslararası pazarlara açılarak büyümelerini desteklemek adına dünyanın en önemli hızlandırıcılarından San Francisco merkezli Alchemist Accelerator ile işbirliğine gidilmiştir. Fon yatırımlarını doğrudan pay alımı veya Tebliğ’de belirtilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman, Tebliğ’in 18. Maddesi 3. Fıkrası g bendi çerçevesinde kurulan özel amaçlı anonim şirketlere ortaklık vb.) yapar. Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise, girişimlerin finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması veya şirketin hisse senetlerinin organize piyasalarda halka arz edilmesi en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, Fon’un girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, Fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur veya söz konusu yatırımlar Fon ile girişim şirketi arasında yapılan anlaşmaya uygun olarak sermayeye dönüştürülebilir. Fon’un girişim sermayesi yatırımları Tebliğ’in 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.