NG8

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu

Fon Bilgi

Performans (%) %5

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım karı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla; başta arsalar olmak üzere Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylan, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.