NH5

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Gayrimenku l Yatırım Fon

Fon Bilgi

Performans (%) %2

Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80’i oranında, fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla; başta arsalar olmak üzere Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir. Fonun ana yatırım stratejisi arsalara yatırım yapmaktır. Bu çervede Fon toplam değerinin ağırlıklı olarak arsa yatırımlarından oluşması planlanmaktadır. Fon, Kurulca Fon portföyüne alınabileceği belirtilen gayrimenkulleri hisseli olarak alıp satabilir. Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan başta arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller olmak üzere Kurulca uygun görülen her türlü taşınmazlar ile gayrimenkule dayalı haklar da Fon portföyüne alınabilir

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.