NRM

Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

İşlem Başlangıç / Bitiş Saati 09:30 - 17:00

Fon Bilgi

Saklama/Fon Hizmeti Denizbank A.Ş.

Yatırım Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflerken bu stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını da değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon’un geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Risk Değeri

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Fiyat Grafiği

Fon Fiyatı
1000 TRY
Ne Getirdi ?