NVC

Neo Portföy Vento Serbest Fon

İşlem Başlangıç / Bitiş Saati 09:30 - 17:00

Fon Bilgi

Saklama/Fon Hizmeti Denizbank A.Ş.

Yatırım Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu doğrultuda, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasalarda oluşan fırsatlardan yararlanmak amacıyla spot ve vadeli piyasalarda uzun ve kısa pozisyonlar taşımak suretiyle orta vadede mutlak getiri sağlanması amaçlanmaktadır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir, ikili işlemler (Pair Trade), vade ve fiyat arbitrajları, algoritmaya dayalı işlemler ile getirinin yükseltilmesi amaçlanır. Fon, yatırım öngörüşü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon, Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon yurt içi veya yurtdışı pay senedi piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar taşıyarak da veya türev piyasalarda alınacak pozisyonlar ile getiri sağlamayı hedefler. Fon net uzun ya net kısa pozisyon taşıyabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/ veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş ve ilgili otoriteden izin almış Borsa Yatırım Fonları ve serbest fonlar dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Fon Risk Değeri

Fon İçeriği

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Fiyat Grafiği

Fon Fiyatı
1000 TRY
Ne Getirdi ?